Minikonfirmander

  • Friskolens minikonfirmander 2016
  • Minikonfirmander Friskolen 2016

Minikonfirmander

Hvert forår tilbydes der minikonfirmandundervisning for 3. klasser fra Carl Nielsen Skolen efter aftale med skolen, hvor minikonfirmandundervingen er en del at skolens understøttende undervisning.

Der er også et tilbud om minikonfirmandundervisning for 3. klasser fra Nr. Lyndelse Friskole. Her finder undervisningen sted hvert efterår.