Nr. Lyndelse kirke

Nørre Lyndelse Kirke. Åsum Herred. Albanivej 15A, Nørre Lyndelse, 5792 Årslev. Kirken består af romansk skib, der i senmiddelalderen er blevet forsynet med tårn, våbenhus, sakristi og langhuskor. Tårnet præges af en modernisering i 1500 tallet, da det kun er de to nedre stokværk, som stammer fra tårnets opførelse i 1400tallet. Altertavlen er fra omkring 1832 med et muligvis lidt ældre maleri. Prædikestolen er opsat i 1572. Den romanske døbefont af granit tilskrives Hvicmanns værksted. Tekst Ernst Olsen