Vielser

Vielse i Nr. Lyndelse kirke
Vielse i Nr. Lyndelse Kirke

Vielse og velsignelse

Hvad er et kirkebryllup?

Et kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Ved brylluppet siger parret ja til at leve sammen som ægtepar og til at elske og ære hinanden.

Kirkebryllup er tro, håb og kærlighed

Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et bryllup i kirken foregår som en gudstjeneste med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler altså også om kristen tro, håb og kærlighed.

Velsignelse

Hvis man er gift på rådhuset, men gerne vil have en  kirkelig velsignelse, er dette også muligt. En velsignelse har ikke juridisk gyldighed, men handler først og fremmest om, at man kan komme hen i kirken og få Guds velsignelse over sit ægteskab.

Den kirkelige velsignelse forløber næsten som vielsesritualet ved et kirkebryllup. Der er dog den afgørende forskel, at præsten ikke spørger parret om de hver især vil tage den anden til ægtefælle. dette spørgsmål har parret jo svaret på, da de indgik ægteskab på rådhuset.