Kontakt

Præst

Mette Behrndtz
tlf. 6590 2663

Træffes bedst
fra kl. 11.00-12.00
Mandag er fridag

Albanivej 15,
Nr. Lyndelse,
5792 Årslev

Kontakt præsten på E-mail: MBB@KM.DK

Sognets officielle E-mail: noerrelyndelse.sogn@km.dk

Hvis du ønsker at kontakte sognet med fortrolige oplysninger som CPR nummer, så anvend Sikker henvendelse:


Organist

Ulla Poulsen
Tlf. 2032 0152

Skriv til organisten

Kirkesangere
Henning Nissen
tlf. 66192440
Tine Ullum
tlf. 50449166

Graver

David Bøgetoft
tlf. 2460 3538

Træffetid på kontoret tirsdag-fredag kl. 11.30 – 12.00

Skriv til graveren

Menighedsråd

Jesper Fabricius
Bodil Andersen
Lene Ernstsen
Karen Dreyer Jørgensen
Susanne Illum Pedersen

Skriv til menighedsrådet

Find vej til Nr. Lyndelse kirke og kirkegård